Lịch sử hình thành và phát triển

An Bình Logistics được thành lập vào năm 2018 với mục tiêu là phát triển và vận hành Trung tâm Logistics, cung cấp các giải pháp logistics tổng thể, tích hợp và kết nối các phương thức vận tải khác nhau trong hệ thống logistics đa phương thức nhằm đáp ứng nhu cầu phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu cao của cả vùng kinh tế trọng điểm năng động phía Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị trí trung tâm: Đường số 2, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Năm 2023, Công ty được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Hệ thống quản lý an toàn và chất lượng được áp dụng cho các hoạt động tại kho bãi và văn phòng của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động khai thác hiệu quả và sự an toàn của cả hệ thống.
Toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty tuân thủ theo các quy trình trong Sổ tay quản lý an toàn và chất lượng cũng như các tiêu chuẩn, quy phạm, bộ luật có liên quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đối tác